My scientific publications

Maciej Rutecki, Tomasz Kacprzak Use of Neural Networks in Indoor Geolocation Applications,
XII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, 6 - 7 grudnia 2007 roku, Poznań.
Przyjęta do publikacji w czasopiśmie Poznan University of Technology Academic Journals, (Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej)

Maciej Rutecki, Tomasz Kacprzak Optymalizacja położenia radiolatarni do celów geolokacji przy użyciu sztucznych sieci neuronowych i algorytmu Winner Takes Most,
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2008, Wrocław.
Wydruk w miesięczniku: Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 4/2008, ISSN 1230-3496

Maciej Rutecki, Tomasz Kacprzak Optimization of Radio Base Station Placement for Localization of Moving Terminals Indoors,
17th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON-2008, Wrocław

Maciej Rutecki, Tomasz Kacprzak Use of neural networks for design of geolocation system in indoor applications
Wireless Pervasive Computing, 2008. ISWPC 2008. 3rd International Symposium on Volume, Issue , 7-9 May 2008 Greece, Page(s):451 – 454

Maciej Rutecki, Tomasz Kacprzak, Use of Neural Networks and Brownian Motion in Local Posistioning Systems,
International Conference On Signals And Electronic Systems, ICSES’08. 14-17 września 2008 roku, Kraków